نخ اسپان (100%پلیستر) الیاف پنبه نخ ویسکوز (100%) نخ پلیستر ویسکوز نخ کش / نخ لاکرا نخ اف دی وای - FDY نخ های دی تی وای - DTY نخ ای تی وای - ATY

1400/04/20

💈نخ های اسپان - نخ ۱۰۰٪پلیستر

 

🔸16/1 👈🏻  اوپن 🇮🇷
🎖شرط بافت و رنگ

🔸20/1 👈🏻 اوپن 🇮🇷
🎖شرط بافت و رنگ


🔸30/1 👈🏻 63,500 رینگ ایرانی 🇮🇷
🔸30/2 👈🏻 رینگ ایرانی 🇮🇷


🔸40/1 👈🏻 رینگ ایرانی 🇮🇷
🔸40/2 👈🏻 رینگ ایرانی 🇮🇷

🔸30/1 👈🏻 چینی 🇨🇳
🔸40/1 👈🏻 چینی 🇨🇳

 

 

 

 

 

 

نخ مونو فلامنت نخ پلیستر پنبه نخ پنبه اوپن نخ پنبه رینگ و شانه نخهای ملانژ ، نخ افکت دار نخ اسپاندکس نخ پلی پروپیلن - PP الیاف ویسکوز
نخ اسپان (100%پلیستر) الیاف پنبه نخ ویسکوز (100%) نخ پلیستر ویسکوز نخ کش / نخ لاکرا نخ اف دی وای - FDY نخ های دی تی وای - DTY نخ ای تی وای - ATY نخ مونو فلامنت نخ پلیستر پنبه نخ پنبه اوپن نخ پنبه رینگ و شانه نخهای ملانژ ، نخ افکت دار نخ اسپاندکس نخ پلی پروپیلن - PP الیاف ویسکوز