سامانه ثبت پیشنهاد
(خرید/فروش/اطلاع رسانی)

*در این سامانه شما میتوانید پیشنهادات خرید یا فروش اجناس و کالاهای خود که مرتبط با صنعت نساجی ، اعم از مواد اولیه ، الیاف و نخ های مرتبط با ریسندگی و بافندگی ارسال نمائید.

*پیشنهاد های مربوط به موارد زیر را جهت (خرید/فروش) برای ما ارسال نمائید:
-انواع الیاف پنبه / الیاف پلی استر /الیاف ویسکوز
-انواع نخ های کارخانه های ایرانی / خارجی
-انواع نخ های درجه یک / دو / ...
-انواع خدمات تابندگی و ریسندگی کارمزدی
-انواع پارچه های گردباف / تخت باف

ثبت سفارش