معافیت مالیاتی کسب‌وکارهای اینترنتی در بودجه سال آینده

ایسنا: براساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای حمایت و تشویق کسب‌و‌کارهای اینترنتی به استفاده از سکوهای داخلی، تا پایان امسال درآمد کسب‌و‌کارهای اشخاص حقیقی در سکوهای داخلی مورد تایید وزارت ارتباطات که سال گذشته فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شوند. براساس لایحه بودجه سال آینده در تبصره ۶ (عوارض و مالیات) بخش (خ) گفته شده است که در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی‌(دیجیتال) در کشور و تشویق کسب‌و‌کارهای اینترنتی به استفاده از سکو‌(پلتفرم)‌‌های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب‌وکارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم)‌‌های داخلی مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱، فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.

بازگشت به اخبار