اطلاعیه گمرک مربوط به معافیت مابه التفاوت ارزی مواد اولیه نساجی

به گفته ایران نخ تعرفه های معاف از مابه التفاوت گمرک

گروه کالائی مواد اولیه نساجی و محصولات مرتبط که از پرداخت مابه التفاوت طبق مصوبه هیت محترم وزیران به شماره ۷۰۲۲۰ معاف هستند  در تاریخ  ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ به شرح زیل میباشد:

 

 

بازگشت به اخبار