تعهد محضری صادرکنندگان برای بازگشت ارز حذف شد

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از کنفدراسیون صادرات ایران، از این پس صادرکنندگان می‌توانند در زمان ثبت اظهارنامه، تعهدنامه برگشت ارز صادراتی را به صورت برخط(آنلاین) تائید کرده و دیگر نیازی به مراجعه به دفتر اسناد رسمی برای اخذ تعهد محضری نخواهد بود.
به این ترتیب، تعهدنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات به مدت زمان تعیین شده، مطابق با مصوبه های هیات دولت به صورت سیستمی دریافت می‌شود.
به گزارش ایرنا، براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی با موضوع «رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور»، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است «همزمان» با اظهار الکترونیک صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزی، تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات را به طور سیستمی از صادرکننده یا نماینده قانونی وی به شرح تعهدنامه پیوست بگیرد.
صادرکنندگان کالا مکلفند سه ماه پس از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل ۹۵ درصد «ارزش گمرکی کالای مندرج در پروانه صادراتی» را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار کنند.
پنج درصد باقیمانده برای تامین هزینه‌هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفترهای خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادرکننده می ماند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات برای مدت بیشتر (بیش از سه ماه) را تعیین می کند.

بازگشت به اخبار