بزرگترين ضربه موج چهارم شيوع کرونا

 

بزرگترين ضربه موج چهارم شيوع کرونا متوجه اصناف خواهد بود، زيرا دولت به وعده هاي قبلي خود مبني بر بخشودگي مالياتي، بيمه يا قبوض عوارض تابلو و پسماند شهرداريها عمل نکرد و تنها برخي از اين تکاليف تا دو ماه معوق شد.
?نماينده وزير صمت در اصناف کشور گفت: متأسفانه فهرست و گروه بندي مشاغل، فاقد کارشناسي لازم است به نحوي که در ابلاغيه اخير فعاليت تعميرکاران موبايل و محصولات ديجيتال ممنوع شده، درحاليکه براي تداوم دورکاري و آموزش آنلاين، در دسترس بودن خدمات اينگونه مراکز ضروري است.
?درستي تأکيد کرد: اتحاديه مخابرات جزو اتحاديه تعميرکاران است، اما فعاليت فروشندگان قطعات يدکي الکترونيک در بازار محصولات ديجيتال مجاز و فعاليت تعميرکاران اين محصولات ممنوع شده است.
?عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران با اشاره به اينکه با تعطيلي اصناف به شيوه کنوني موافق نيستيم و بايد با تدوين پروتکل هاي بهداشتي لازم، شرايط براي تداوم فعاليت مشاغل گروه ۲تا ۴ فراهم شود، گفت: تعطيلي کسب وکارها بسيار سخت است به ويژه براي آنها که اجاره ميپردازند، مغازه داري که درهاي محل کسبش بسته است چطور بايد هزينه اجاره بها را تامين کند.

#کرونا
#قرنطینه
#اصناف
#چک_برگشتی
#بانکها
#ایران_نخ

بازگشت به اخبار